skip to Main Content

NORCAR-BSB EESTI AS

Norcar BSB Eesti AS on Soomes asuv kontsern Norcar-BSB Oy tütarfirma. Edukalt on tegutsetud alates aastast 1994. Tööd alustati nelja inimesega Kiiul ja tänaseks on kasvanud üle 4000 m2 tootmispinnaga ettevõteks. Toodangust 80% läheb ekspordiks.

Ettevõtte peamiseks toodangu moodustavad traktori kere detailid ja põllumajandusseadmed. Meie poolt valmistud detailidest koostatakse väikelaadureid Norcar ja söödatraktoreid Minkomatic. Samas valmistame ka erinevaid masinaehituslikke detaile ja sõlmesid (silindrid , õlimahutid , erineva suurusega sulgur luuke).

Ettevõtte peamiseks eesmärgiks on tootmise kasvatamine uute tehnoloogite kasutusele võtuga. Teeme tihedat koostööd TTÜ ja  tehnoloogia arenduskeskustega  ELIKO  https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/ELIKO-TAKi-tutvustus-veebis.pdf  ja IMECC  projektides PR2-1_Teavitus_Norcar_EE ,PR2-2-1_Teavitus_Norcar_EE , PR2-3_Teavitus_Norcar_EE . See investeering võimaldas täiesti uute  tehnoloogiate ja tooteliikide juurutamise. Omame mehaanilist töötlust, lehtmaterjali plasmalõikust , painutust, hambalõikust, keevitust, värvimist.

Projekt „Norcar-BSB Eesti AS digitaliseerimise teekaart” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart, et suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust. Ettevõtte eesmärk on leida lahendusi, kuidas saaks tootmist rohkem automatiseerida ja digitaliseerida, et olla innovaatiline ettevõte oma valdkonnas, kasvatada tootmismahtu ning suurendada efektiivsust.

Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart koos seletuskirjaga, mis on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Lisaks sisaldab digitaliseerimise teekaart järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks.

Toetuse summa (EUR): 10 269

 

Missioon

Loome parema töökeskkonna ja aitame kaasa tööviljakuse tõusule. Pakkudes väikelaaduritel põhinevaid lahendusi ja metalltoodete allhanketöid:

ADD POWER TO YOUR WORK

 

Visioon

Anname endast parima, et kasvada jõudsalt metalltoodete allhanke turul ning tõestada NORCAR laadurite potentsiaali.

 

Väärtused

Meie väärtused juhinduvad järgmistest põhimõtetest ja käitumistavadest:

  • välja selgitada, mõista ja täita klientide vajadusi;
  • saavutada kvaliteedile, kulule ja tarnetäpsusele seatud eesmärke;
  • mõista ühiskonna arengusuundi, nõudeid ning kohanduda muutustele;
  • olla paindlik ning püüelda pideva parenduse ja uuenduste poole, tuginedes efektiivsetele äritegevusprotsessidele ning viljeledes koostööd erinevate tehnoloogia arenduskeskustega;
  • arendada töötajate pädevust, loovust ja kohusetunnet asjakohase juhendamise, innustamise ja üksteise toetamise kaudu;

Väärtuste pideva asjakohasuse säilitamiseks vaatab ettevõtte juhtkond selle regulaarselt üle.

Põhimõtete järgimine tagab kliendi rahulolu, iga töötaja heaolu ja ettevõtte edu.

EAS
Toodangust 90% eksporditakse Soome
Tegeleb väikelaadurite tootmise ning muude metallitöödega
Toodab ligi 500 innovaatilist traktorit aastas
Norcar-BSB AB OY Eesti filiaal asutati 1994.a
Raplamaa "Töötaja sõber" 2010
Tihe koostöö teaduskeskusega IMECC
Erinevad allhanke tööd
Back To Top